Osoby zainteresowane występami Krzysztofa Skiby
zarówno prowadzeniem imprez jak i programem
kabaretowym Skiba Show proszone są o kontakt z:
Impresariatem Artystycznym Impresariusz.pl
Michał Marcinkowski tel: 791 555 276
Mail:biuro@Impresariusz.pl
Wszelkie uwagi, zażalenia, prośby związane ze
stroną:

 


>