Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów na spektakl komediowy z repertuaru ,,Krzysztofa Skiby - czyli Skiba ciągle na wolności”.
SPRZEDAŻ BILETÓW
1. Dokonując zakupu biletu nabywca wyraża akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Bilety na spektakl współorganizowane przez OOK w Obornikach Wielkopolskich można nabywać:
a) w siedzibie OOK od poniedziałku do piątku od 7 :30 do 15:30 w kasie biletowej lub przez internet na stronie współorganizatora www.krzysztofskiba.pl
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprzedaży biletów na niniejsze wydarzenie w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany cen w cennikach.
5. Organizatorzy prowadzą sprzedaż następujących biletów:
a) bilet normalny
6. Do zakupu biletów grupowych uprawnione są grupy liczące conajmniej 10 członków.
7. Spektakl komediowy z repertuaru ,,Krzysztofa Skiby - czyli Skiba ciągle na wolności” przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla widzów dorosłych.

FORMY PŁATNOŚCI
8. OOK akceptuje płatności gotówką lub kartą płatnicza.
9. OOK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu lub awarię urządzeń obsługujących płatność kartą płatniczą.
10. Przedpłata przelewem bankowym w przypadku wykupu rezerwacji grupowej - musi być dokonana bezpośrednio na konto 96 1050 1461 1000 0091 2150 4360 w terminie wynikającym z postanowień dotyczących zasad wykupu rezerwacji.
11. Na prośbę klienta kasa wystawia faktury za bilety.
12. Faktury zostaną wysłane w wersji elektronicznej na podany adres e-mail.
13. Bilety w sprzedaży internetowej dostępne są całodobowo.

REZERWACJE BILETÓW
14. Bilety grupowe można rezerwować osobiście pod adresem e-mail: niedonor@gmail.com
15. W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji: ilość biletów; nazwisko i imię; nr tel. kontaktowego; e-mail.
16. Rezerwacje grupowe można dokonać nie później niż na 7 dni przed koncertem.
17. Rezerwacja dokonana drogą elektroniczną lub mailową jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.
18. Rezerwację należy ją opłacić w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania potwierdzenia. Po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana bez wcześniejszego powiadomienia.
19. Organizatorzy nie prowadzą wysyłki pocztowej biletów. Organizatorzy wysyłają bilety do samodzielnego wydruku na adres mailowy podany w rezerwacji.
20. Organizatorzy nie odpowiadają za brak odebrania biletu przez kupującego. Brak odebrania zakupionego biletu nie upoważnia do żądania zwrotu ceny zakupu.

ZWROTY
21. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletów i żądania zwrotu pieniędzy, chyba, że wydarzenie zostało odwołane lub przełożone. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami).
22. W przypadku odwołania wydarzenia, Klienci, którzy dokonali na nie rezerwacji lub zakupili bilet zostaną o tym fakcie poinformowani przez Organizatorów niezwłocznie w formie wiadomości email wysłanej na wskazany adres i/lub telefonicznie na wskazany numer.
23. W przypadku odwołania wydarzenia zwrot zapłaconej za bilet kwoty nastąpi na podstawie dostarczonego biletu i dokumentu sprzedaży.
24. Bilety uszkodzone bądź zniszczone nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
25. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.


UWAGA!

ZGODNIE Z REŻIMEM SANITARNYM DOSTĘPNYCH JEST TYLKO 200 MIEJSC/BILETÓW!

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 15 kwietnia 2020r., poz. 673)

co się tyczy

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się: nakaz noszenia maseczki ochronnej na terenie budynku OOK z zakryciem ust i nosa a w przypadku przeciwskazań przyłbicy, oraz dezynfekcję rąk na wejściu.

Brak stosowania się do powyższego przepisu może skutkować wyproszeniem z sali, bądź nie wypuszczeniem na salę oraz powiadomienie stosownych organów.
Przewiń do góry

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

Bądź na bieżąco ze wszystkimi spotkaniami ze Skibą oraz wszystkimi ważnymi nowinkami.